Home > Bedrijfspraktijk > Opleiding en training

Opleiding en training

Kennemerpraktijk heeft met name expertise op het gebied van opleiding/training in gesprekstechnische vaardigheden. Daarnaast is er “know how” gericht op het sturen en verduidelijken van groepsprocessen binnen kleinere werkverbanden (8 à 15 personen). Steunend op een langjarige groepstherapeutische en gesprekstechnische ervaring verzorgen wij opleidingen en begeleidingen op dit gebied voor toonaangevende organisaties.

Training

Kennemerpraktijk kan via haar netwerk van professionals trainingen leveren op een groot aantal gebieden. Te denken valt aan bijvoorbeeld stresspreventie-programma's, die desgewenst verrijkt kunnen worden met trainingsmodules gericht op het signaleren van mogelijke verzuimbevorderende factoren, rolverduidelijking tbv leidinggevenden, het (doen) begeleiden van herintredende medewerkers, etc.

Stress-management

Speciale vermelding willen wij maken van onze cursus (10 bijeenkomsten), die ook individueel wordt aangeboden binnen de privacy van onze praktijk, gericht op het leren hanteren van lichamelijke spanningsklachten en stressverschijselen. Een ongebruikelijk effectieve methodiek gebaseerd op psycho- en fysiotherapeutische inzichten.

Stafbegeleiding

Een gesuperviseerde intervisie, waarbinnen medewerkers met een vergelijkbare positie in de organisatie, tot een betekenisvolle uitwisseling van kenmerkende (emotionele) ervaringen binnen de werksituatie kunnen komen.

In groepsverband worden habituele reactiepatronen en oplossingsstrategie├źn binnen een bewaakte, betrekkelijk veilige gespreksomgeving tegen het licht gehouden en zonodig bijgesteld.