Home > Bedrijfspraktijk > Trauma-opvang

Trauma-opvang

In ieder bedrijf kunnen incidenten plaatsvinden, die dermate ingrijpend zijn, dat zij aanleiding vormen tot heftige psycho-emotionele reacties. Het gaat hierbij om schokkende gebeurtenissen, die een potentieel traumatiserend effect op de eventuele slachtoffers en/of toeschouwers hebben. Het zal in de regel gaan om ongelukken, rampen, overvallen en dergelijke, die gepaard gaan met een zekere mate van doodsangst en gevoelens van intense machteloosheid bij de betrokkenen. De kans dat men geconfronteerd wordt met dit soort ingrijpende voorvallen hangt vanzelfsprekend ook samen met de aard van de verrichtte werkzaamheden.

Debriefing/crisis-opvang

Kennemerpraktijk levert een onmiddellijke opvang na traumatiserende incidenten, die gericht is op het voorkomen van latere psycho-emotionele ontregeling. Centraal staan: voorlichting, het normaliseren van persoonlijke reactiewijzen en de uitwisseling van beslissende ervaringen. In de regel zal de opvang binnen 12 à 24 uur verzorgd kunnen worden. Speciale regelingen ten behoeve van risicovolle ondernemingen zijn mogelijk. De opvang kan in dat geval binnen maximaal 3 uur op locatie in Nederland gegarandeerd worden.

EPHBO

Eerste psychische hulp bij ongelukken vormt nog een aparte categorie binnen onze dienstverlening:

  • snelle, zo onmiddellijk mogelijke opvang, liefst binnen 24 uur. Latere opvang is niet zinloos, maar vereist meer professionaliteit en is minder makkelijk effectief te maken: psychische defensies manifesteren zich krachtiger.
  • faciliteren van tot op dat moment geblokkeerde emotionele reacties. Normaliseren van de uitingen. Voorlichting over de te verwachten sensaties en symptomen.
  • crisisinterventie, suicidepreventie.
  • eerste diagnostiek met oog op mogelijke verwijzing naar GGZ-circuit.
  • indien noodzakelijk: planning latere follow-up ter nadere preventie eventuele verwerkingsstoornissen.