Home > Praktijk voor Psychotherapie > Algemene info

Algemene informatie

Eerste afspraak

In eerste gesprek wordt bezien in hoeverre een psychotherapeutische behandeling of - begeleiding een passend antwoord op uw klachten en problemen zal kunnen zijn. Er wordt een eerste inschatting gemaakt en nadere afspraken over het eventuele verdere traject.

Aangezien wij verplicht zijn een aantal zaken te controleren voor aanvang van de behandeling verzoeken wij u onderstaande bescheiden mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Graag meenemen op uw eerste afspraak:

  • Verwijsbrief van uw huisarts
  • Zorgverzekeringspasje en polisnummer
  • Identiteitsbewijs

Afspraak afzeggen / wijzigen

Per 1 januari 2012 gelden de volgende afspraken bij verhindering:
Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van de therapeut van  € 97,50 toegezonden. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.