Home > Praktijk voor Psychotherapie > Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt(en) en een deskundige, de psychotherapeut, centraal. Het doel van Psychotherapie is om psychische problemen te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen en/of er beter mee om te leren gaan en uw algehele nivo van functioneren te verbeteren.

Behandelaanbod

  • Inzichtgevende psychotherapie
  • Steunend-structurerende psychotherapie
  • Cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie

Inzichtgevende Psychotherapie:
Het doel van inzichtgevende psychotherapie is inzicht te verschaffen in het ontstaan van psychische problemen. De oorsprong kan zowel in het heden als in het verleden liggen. Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van psychotherapie is dat drijfveren van gedrag vaak niet bewust zijn. U kunt zich soms angstig, onzeker, gedeprimeerd, voelen, zonder te begrijpen waar het vandaan komt. Het ervaren van zulke gevoelens kan het leven onbevredigend maken en leiden tot ernstige verstoring van studie, werk, intieme relaties. Een 2e belangrijk uitgangspunt is dat het beeld dat u van u zelf en anderen hebt, sterk wordt bepaald door de ervaringen met ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Soms worden ervaringen van vroeger herbeleefd en onbewust herhaald in de omgang met anderen. Vaak wordt ongewild op een bepaalde manier op dezelfde situaties gereageerd.

In de inzichtgevende/psychodynamische psychotherapiebenadering is het doel, onbewuste, weggestopte, verdrongen, verborgen, meestal beangstigende gevoelens en belevingen geleidelijk bewust te maken, te beleven, onder ogen te zien, waardoor psychische problemen beter worden begrepen en verder verwerkt. Door inzicht kan men verder aan zichzelf werken, waardoor de problemen en symptomen verminderen en/of verdwijnen.
Deze vorm van psychotherapie biedt de mogelijkheid, in een veilige omgeving, belangrijke gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken.

Steunend-structurerende Psychotherapie
Bij de Steunend- structurerende psychotherapie ligt de nadruk op de actualiteit, het hier-en-nu. Er wordt vooral structuur geboden en gezocht naar effectieve en bevredigende manieren om met de problemen die zich voordoen, om te gaan. Behandeling in de Eerste Lijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van cognitieve therapietechnieken, leent zich goed voor deze problematiek. Het is een vrij korte behandelvorm.

Cognitief-gedragstherapeutische Psychotherapie
Gedragstherapie en Cognitieve therapie zijn sterk gericht op de actualiteit: het gaat met name over moeilijkheden die in het heden spelen en minder over problemen in het verleden. Bij gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Bij Cognitieve therapie is altijd veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Bij Cognitieve Gedragstherapie ligt soms de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Met behulp van de Cognitieve Gedragstherapeut worden adequatere manieren van denken en doen gezocht.